เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 -16.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ไปร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเรื่อง ครบเครื่องเรื่องบริหารพอร์ตลงทุน ในงานสัมมนา ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *