กิจกรรม “เสริมสร้างทักษะวิชาการและวิชาชีพ”

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ไปเยี่ยมชมสถานประกอบการบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) จ.อยุธยา ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของไทย  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษา

กิจกรรม “อบรมผู้แนะนำการลงทุน”

เมื่อวันที่ 11 และ 18 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 -16.00 น. ได้รับเกียรติจากวิทยากร บมจ.หลักทรัพย์ธนชาต และสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI) มาอบรมให้ความรู้และข้อแนะนำเพื่อเตรียมตัวสอบ ในหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

สัมมนาเรื่อง “ครบเครื่องเรื่องบริหารพอร์ตลงทุน”

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 -16.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ไปร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเรื่อง ครบเครื่องเรื่องบริหารพอร์ตลงทุน ในงานสัมมนา ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย