ในวันที่ 12 กุมภาพันธุ์ 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาในชื่อ โครงการ ” รักสะอาด ใฝ่ทำบุญ ” ณ วัดราชผาติการาม เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงยังเป็นการสร้างความสามัคคีในชั้นปี แอดมินขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *