ทำบุญตักบาตร ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ คณะวิทยาการจัดการ

14022269_645802262253910_3195827114638117312_n

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน เข้าร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ คณะวิทยาการจัดการ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 และพิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาเรียนดีมีคุณธรรม ซึ่งได้แก่ นางสาวเบญญาภา ขัดนาค นักศึกษาชั้นปีที่ 4  และประกาศนียบัตร ศิษย์เก่าผู้บำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งได้แก่ นายณัฐพงษ์ ต่อศรี

Blog Attachment

Leave us a Comment