กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ต้านภัยยาเสพติด

14046012_646587468842056_7513298956257775597_n

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ต้านภัยยาเสพติด” ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ อาคารพละศึกษา ชั้น 2  โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่องพิษภัยยาเสพติด โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจสามเสน แะมีการประกวดกองเชียร์ ซึ่งหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

Leave us a Comment