การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่5(25)/2561

33342184_2135983329748368_1377979534673969152_n

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่5(25)/2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาหลา สวนดุสิตเพลส พิจารณา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ปรับปรุง พศ. 2561

Blog Attachment

Leave us a Comment