กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

20638487_835288386638629_8335504891689747753_n – Copy (2)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 โดยมีอาจารย์อังคณา โสภารัตนกุล ประธานหลักสูตร กล่าวต้อนรับนักศึกษา แนะนำอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประจำหลักสูตร และชี้แจงแนวปฎิบัติในการจัดเรียนการสอนของหลักสูตร นอกจากนั้นยังมีรุ่นพี่ศิษย์เก่า และรุ่นพี่ชั้นปีที่ 2-4 มาให้คำแนะนำในการเรียน การทำกิจกรรมต่างๆ พร้อมกับสอนวิธีการลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษาใหม่ รหัส 60 ในพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 242 อาคาร 2 ชั้น 4

Blog Attachment

Leave us a Comment